About us

บริษัท ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ประตูหน้าต่าง ไวนิล ภายใต้แบรนด์ Windsor  ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม รวมทั้ง วงกบประตูหน้าต่าง บัวประดับ และประตูภายใน (ประตูHDF,ประตูลายเส้น) ภายใต้แบรนด์ Doorland เรามีบริการ รับเปลี่ยน – ติดตั้ง  บริการให้คำปรึกษา และประเมิณราคาประตูหน้าต่างได้ทันที

 

Our Product

Our Customer

WINDSOR Present (หน้าต่าง ประตู ไวนิล uPVC)

ผู้ผลิตและจำหน่าย ประตูหน้าต่างไวนิล ภายใต้แบรนด์ Windsor
และประตูหน้าต่างอลูมิเนียม วงกบบัวประดับ ประตูHDF ภายใต้แบรนด์ Doorland