T&TOpening

T&T Opening Co.,Ltd.

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง จำกัด

ปี ค.ศ.1997 : ก่อตั้งบริษัท ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง จำกัด ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ.1997

ปี ค.ศ.1999 : ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ให้เป็นผู้ผลิต (Fabricator) ประตู  หน้าต่าง “ไวนิล” หรือ uPVC ภายใต้แบรนด์ WINDSOR ขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย และได้มีการผลิตประตูหน้าต่าง “WINDSOR” ส่งขายเข้าโครงการชั้นนำ เช่น ศุภาลัย ,วศินพร็อพเพอร์ตี้ ,ทัศรินทร์

ปี ค.ศ.ปัจจุบัน : ปัจจุบันเนื่องจาก ตลาดประตูหน้าต่างนั้นค่อนข้างใหญ่มาก โดยเฉพาะประตูหน้าต่างที่ทำมาจากวัสดุ “อลูมิเนียม” ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในท้องตลาด จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ และกลับมาพัฒนา ออกแบบ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบที่มีความสวยงาม ทันสมัย และต้นทุนราคาที่เหมาะสม จึงได้เกิดเป็น ประตูหน้าต่าง “อลูมิเนียม” ภายใต้แบรนด์ “T&T” โดยทางบริษัท T&TOpening ได้มีการผลิตสินค้าส่งขายเข้าโครงการระดับประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น พฤกษากรุ๊ป , AP (เอเชี่ยนพร๊อพเพอร์ตี้) , ศุภาลัย , มั่นคง , แสนสิริ , ลลิล ฯลฯ