ประตูหน้าต่างไวนิล รุ่น SIGNATURE | WINDSOR

HIGHLIGHT PRODUCT

ULTIMATE
PROTECTIONS

ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature

HEAT PROTECTION

ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ได้ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไป 40% ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 8990 ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature

ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature

NOISE PROTECTION

ลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภาย ในบ้านได้ถึง 32 เดซิเบล ดีกว่าบานอลูมิเนียม ทั่วไป 40%

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E90 ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature

ระบบการใช้งานที่ให้มาตรฐานการปกป้องสูงสุด ต่อสิ่งรบกวนภายนอก

ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature

LEAK PROTECTION

ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศภายใต้แรงลมที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เทียบเท่าพายุไต้ฝุ่น

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E331 และ ASTM E283 ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature

ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature

SAFETY PROTECTION

มั่นใจในความปลอดภัยจากโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถต้านทานแรงลมปะทะที่ 80 kg/m2 พร้อมดีไซน์ของวงกบ กรอบบาน และระบบล็อค ที่ออกแบบเพื่อป้องกันการงัดแงะ

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E330 ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น Signature