ประตูหน้าต่างไวนิล รุ่น SMART SERIES | WINDSOR

มีลักษณะเป็นกล่องเพื่อรองรับวงกบประตูหน้าต่างที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดทั่วไป โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีร่องด้านข้างรูปตัวยู ยาวตลอด โดยร่องด้านข้างนี้จะถูกสอดใส่ด้วย บัววงกบ (Subframe) ซึ่งสามารถเลื่อนเข้าออกได้ ทำให้แนบสนิทกับผนังปูนได้พอดี ถึงแม้ผนังปูนนั้นจะมีความหนาต่างกันก็ตาม

ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม รุ่น EX2


  • วงกบอลูมิเนียมขนาด 7.6 CM
  • กรอบบานเข้ามุม 45 องศา
  • มิติของกรอบบานเท่ากันทั้ง 4 ด้าน
  • มีรางมุ้งลวด
  • สามารถเลือกได้ 2 แบบ
    • แบบมีรางกันตก
    • แบบไม่มีรางกันตก